Fri frakt från 1 000 SEK / Free delivery from 1 000 SEK
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits
VON EST® Sangaste Rye, Organic Estonian Vodka - 500ml bottle 40.0% 0.5L, Spirits

VON EST® Sangaste Rye, Ekologisk Estnisk Vodka

Alcohol: 40.0%

500,00 SEK

Item quantity Select quantity
  • 0,5 L (1.000,00 SEK/L)
  • Incl. 25% VAT

Ekologisk singelkorns-vodka med karaktär, handgjord i små serier från korn-till-glas, ofiltrerad och utan socker eller andra tillsatser. Som vodka brukade vara.

Kliv in i hjärtat av Estland med VON EST Sangaste Rye Ekologisk Estnisk Vodka. I vårt kära hemland är råg mer än ett sädesslag - det är en nationell symbol. Sangaste råg, den äldsta odlade sorten i världen, har stått sig genom tiderna sedan 1875. Den är djupt rotad i våra bördiga jordar och utgör hjärtat i vår vodka, vilket återspeglar en obruten länk till vårt kulturarv.

Vår vodka framställs med enastående precision och hängivenhet till autenticitet. Varje flaska börjar sin resa på våra frodiga rågfält, där Sangaste-rågen vajar under den baltiska himlen. Kornets resa från dessa fält till ditt glas sker under vårt vakande öga, vilket bevarar integriteten i dess distinkta smakprofil.

Sangaste Rye Ekologisk Estnisk Vodka är en integral del av vår VON EST-kollektion och är inte bara en spritdryck, utan även ett historiskt arv som gjorts påtagligt. Vi förvandlar detta robusta sädesslag till en vodka som förkroppsligar Estlands ihärdiga anda. Samtidigt är den ett bevis på vårt orubbliga engagemang för hållbara metoder och oöverträffad kvalitet inom ekologiska spritdrycker.

Vår ekologiska estniska vodka Sangaste Rye bär stolt EU:s skyddade geografiska beteckning (SGB), ett sällsynt och eftertraktat erkännande som hyllar den unika kvalitén och de traditionella produktionsmetoderna som är nära knutna till regionen. Utmärkelsen, även om inte synlig för blotta ögat, är märkbar i varje droppe, vilket bekräftar dess äkthet och härkomst.

Njut av kulturarvet och innovationen i varje flaska av Sangaste Rye Ekologisk Estnisk Vodka. Drick ansvarsfullt och låt den estniska andan ta dina dryckesupplevelser till nya extraordinära höjder.
—————
Tillverkad av 100 % ekologisk estnisk vinterråg
Smakprofil: fyllig, pikant, kryddig
Certifierad: EU-ekologiskt (EE-ÖKO-003)
Certifierad: "Estnisk Vodka" EU-skyddad geografisk beteckning
Tilldelad: Concours International de Lyon 2024 (Bästa sprit från Estland) - Trofé
Tilldelad: Concours International de Lyon 2024 (Vodka) - Guld
Tilldelad: Falstaff Tasting 2023 (Destillat) - 93 poäng
Tilldelad: London Spirits Competition 2023 (Vodka) - Silver (87 poäng)
Tilldelad: Craft Spirits Berlin Awards 2023 (Vodka) - Silver (4:e plats @ 91 poäng)
Tilldelad: Best Estonian Drink 2022 (Bästa Vodka) - Silver (2:a)
Tilldelad: Global Vodka Masters 2022 (Östeuropa) - Silver

——————————

Step into the heart of Estonia with VON EST Sangaste Rye Organic Estonian Vodka. In our precious homeland, rye is more than a grain - it's a national symbol. Sangaste rye, the oldest cultivated variety in the world, has stood the test of time since 1875. Deeply rooted in our fertile soils, it is at the heart of our vodka, reflecting an unbroken link to our cultural heritage.

Our vodka is handcrafted with extraordinary precision and dedication to authenticity. Each bottle begins its journey in our bountiful rye fields, where Sangaste rye sways under the Baltic skies. The grain's journey from these fields to your glass unfolds under our watchful eye, preserving the integrity of its distinctive flavour profile.

An integral part of our VON EST collection, Sangaste Rye Organic Estonian Vodka is not just a spirit, it's a historic legacy made tangible. We expertly transform this robust grain into a vodka that embodies the tenacious spirit of Estonia and stands as a testament to our unwavering commitment to sustainable practices and unrivalled quality in organic spirits.

Our Sangaste Rye Organic Estonian Vodka proudly carries EU Protected Geographical Indication (PGI) status, a rare and coveted recognition that celebrates the unique quality and traditional production methods that are closely tied to the region. This label, while not visible to the eye, is detectable in every sip, confirming its authenticity and provenance.

Indulge in the smooth allure of heritage and innovation encapsulated in every bottle of Sangaste Rye Organic Estonian Vodka. Savour responsibly, and let the resilient spirit of Estonia elevate your drinking experiences to extraordinary new heights.
—————
Made from 100% organic Estonian winter rye
Taste profile: full, piquant, spicy
Certified: EU Organic (EE-ÖKO-003)
Certified: “Estonian Vodka” EU Protected Geographical Indication
Awarded: Concours International de Lyon 2024 (Best Spirit from Estonia) - Trophy
Awarded: Concours International de Lyon 2024 (Vodka) - Gold
Awarded: Falstaff Tasting 2023 (Spirits) - 93 points
Awarded: London Spirits Competition 2023 (Vodka) - Silver (87 points)
Awarded: Craft Spirits Berlin Awards 2023 (Vodka) - Silver (4th @ 91 points)
Awarded: Best Estonian Drink 2022 (Best Vodka) - Silver (2nd)
Awarded: Global Vodka Masters 2022 (Eastern Europe) – Silver

  • Alcohol: 40.0% vol.
  • Allergens: None
  • OrganicDE-ÖKO-007

Age Restricted Content

Do you confirm you are above the legal drinking age in your country?

Restricted access

Sorry, you are not old enough to enter this site.